Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPHNu har du möjlighet att få veta mer om din hunds mentala egenskaper och personlighet
All BHP sker i Nordmaling på Strandvallens hundskola. För anmälan, klicka på länken som finns längst ned på denna sida.

Vad är BPH?
En BPH-beskrivning tar ca 30 minuter. Beskrivningen innhåller sju moment som syftar till att ge en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer.
Upplägget av momenten ser ut som följande

1. Främmande personer
Här Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet med en främmande person och hundens tendens till oro och/eller undvikande beteenden, hundens behov av att hävda sig eller att visa underkastelse mot testledaren samt om hunden avvisar umgänget med aggression.

2. Föremålslek
Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken vilken inte behöver ha direkt koppling till intresset för föremål.

3. Matintresse
Hunden får prova att ta godbitar, såväl egna favoriter som av standardiserad modell, ur burkar vars lock antingen är öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet är dokumentera hur mycket hunden är villig att jobba för att nå sina matbitar och hundens allmänna intresse för mat.

4. Överraskningar
En silhuett av en person i halvfigur reses hastigt upp 3 meter framför hunden när den kommer gående. Här iakttas och dokumenteras exempelvis hur arg och rädd hunden blir men också hur lätt den har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse. Den tredje delen som dokumenteras är hur hunden klarar av att promenera förbi halvfiguren.

5. Skrammel
En metalltrumma med en kedja i genererar ett högt skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får upptäcka, undersöka och passera förbi trumman. Syftet är att undersöka hundens rädsla för ljud.

6. Närmande person
En person klädd i kappa, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden i etapper. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Momentet ska mäta hundens reaktioner i möte med människor i situationer som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande.

7. Underlag
Hunden och föraren går över två olika sorters underlag. Syftet är att mäta eventuell rädsla för att gå på annorlunda underlag.

8. Skott (valfritt moment)
Två skott avlossas cirka 50 meter från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står still. Syftet är att dokumentera eventuell reaktion vid skott.
Efter att hunden har genomgått samtliga moment gör beskrivaren en sammanfattning av hundens agerande. Avsikten är att ge en mer övergripande bild av hunden, till exempel om den är trygg, glad i människor, energisk etc.

Vill du veta mer?
Utförandebeskrivning - För mer djupgående information över alla moment "extern länk till skk.se"Generella Regler
Din hund måste ha fyllt 12 månader för att kunna genomgå BPH. Det finns ingen övre åldersgräns. Den ska vara ID-märkt och vaccinerad. Oregistrerade "blandrashund" hundar måste ha tävlingslicens. Du som ägare eller förare ska vara medlem i SKK eller i special-/rasklubb. Det fodras inga förberedelser och det finns inga krav på att din hund ska vara lydig. Vill du inte släppa hunden lös kan den ha lina på sig. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får instruktioner av testledaren om hur du ska gå till väga vid varje moment.


Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH
Mer information om BPH. Klicka på bilden "extern länk till skk.se"
Beskrivare är Eva-Karin Sjödin och Helena Tilly.
Testledare på banan består av Susanne Lindholm, Ulf Sörlin, Sara Johansson, Andreas Stolt och Lisa Lindbäck.


BPH Anmälan

Anmälan till BPH innebär att du ingår avtal med Strandvallens hundskola och SKK. Med avtalet som laglig grund lagrar och behandlar Strandvallens hundskola dina personuppgifter under en period om högst 90 dagar i syfte att administrera ditt provdeltagande. Efter provtillfället skickas dina personuppgifter samt provresultatet till Svenska Kennelklubben för behandling, lagring och publicering på SKKs Hund- och Avelsdata. Du kan läsa mer om SKKs behandling av personuppgifter genom att klicka på den här länken.